U humanoj populaciji, kod osoba oba pola, vrlo je čest sindrom vezan za sistem organa donjeg urinarnog trakta.

Ovo stanje je karakteristično za odmaklo životno doba. Benigna hiperplazija prostate (BHP) je patološki proces uvećanja prostate.

Razvoj BHP obično počinje u petoj deceniji života muškarca, sa karakterističnim porastom učestalosti u starijoj životnoj dobi, a autopsijske studije su pokazale da gotovo 88% muškaraca starijih od 80 godina ima BHP – i gotovo 100% starijih od 90 godina.

Broj muškaraca kojima je zaista potrebna medicinska pomoć izuzetno je varijabilan i u velikoj meri zavisi od percepcije uočenih simptoma.

Sprovedena su i brojna ispitivanja raznih demografskih i drugih faktora, koji bi se mogli okarakterisati kao uzročnici ili disponirajući faktori za nastanak BHP. Kao najznačajniji faktori uticaja identifikovani su, za sada:

 • godine starosti,
 • porodična istorija bolesti (genetska sklonost se nasleđuje kao autozomno dominantno svojstvo)
 • gojaznost i povišen BMI, kao i metabolički sindrom (biohemijski i fiziološki poremećaji koji su u vezi sa razvojem kardiovaskularne bolesti i dijabetesa tip 2)
 • ostali promenljivi životni faktori (smanjena fizička aktivnost, povećan unos crvenog mesa i masti, alkoholizam, konzumiranje cigareta itd.).

Osnovni simptomi i znaci BHP su:

 • teškoće pri započinjanju uriniranja,
 • slab i umanjen mlaz urina,
 • isprekidan mlaz pri kraju uriniranja,
 • poliurija i nokturija (pojačano i noćno mokrenje)
 • nemogućnost da se do kraja isprazni bešika,
 • urgentna potreba za uriniranjem, često bez ikakvog upozorenja,
 • nemogućnost zaustavljanja toka urina u toku uriniranja.

Kako bi se isključila mogućnost postojanja karcinoma prostate, nefritisa, infekcije urinarnog trakta i drugih nefrouroloških oboljenja, često je potrebno uputiti pacijenta lekaru – specijalisti urologije. Simptomi i znaci koji svakako zahtevaju upućivanje lekaru su: zamućen urin, krv u urinu ili urin neprijatnog mirisa, bol u donjem abdomenu, mučnina i povraćanje, telesna temperatura >38°C, drhtavica i jeza, iznenadna nemogućnost uriniranja, oticanje bešike koje može da se napipa rukama.

Posebnu pažnju treba usmeriti na prevenciju i smanjenje simptoma uvećane prostate.

Podeli na društvenim mrežama:

Comments are closed.